wspolpraca
Posted on / Kursy i szkolenia

Współpraca przedsiębiorstwa z instytucjami finansowymi

Informacje ogólne

Do kogo skierowane

Moduł przeniesie korzyści przedsiębiorcom lub osobom odpowiedzialnym za finanse przedsiębiorstwa, zainteresowanym współpracą z instytucjami finansowymi w zakresie pozyskania różnorodnych produktów finansowych związanych z działalnością gospodarczą.

Nabyta wiedza i umiejętności

Uczestnicy:

 1. Poznają różnorodność dostępnych produktów finansowych,
 2. Nauczą się dokonywać doboru odpowiednich produktów finansowych do potrzeb przedsiębiorstwa,
 3. Poznają oczekiwania instytucji finansowych w stosunku do potencjalnych klientów,
 4. Nauczą się oceniać oferty instytucji finansowych,
 5. Poznają kryteria oceny przedsiębiorców przez instytucje finansowe w procesie aplikacji o udzielenie finansowania.

Wymagania wstępne

Wymagana jest podstawowa znajomość produktów finansowych dostępnych na rynku.

Plan zajęć

Wstęp do zagadnienia – pojecie i rodzaje instytucji finansowych funkcjonującym na polskim rynku usług finansowych:

Treść:
 • Banki
 • Firmy faktoringowe
 • Firmy leasingowe
 • Fundusze inwestycyjne
 • Fundusze venture capital
 • Firmy konsultingowe/doradcze
 • Towarzystwa ubezpieczeniowe
Forma:

Wykład

Nabyte umiejętności:

Uczestnicy poznają zakres działalności każdej instytucji finansowej. Podczas wykładu zostaną przedstawione podstawy prawne funkcjonowania poszczególnych instytucji finansowych.

Współpraca przedsiębiorstwa z bankami:

Treść:
 1. oferta produktowa skierowana do przedsiębiorców: rachunki bieżące, kredyty, depozyty
 2. oczekiwania banków w stosunku do przedsiębiorców w zakresie finansowania ich firm
 3. oczekiwania przedsiębiorców w zakresie kredytowania działalności gospodarczej
 4. ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa – najważniejsze kryteria
 5. najczęstsze powody odrzucania wniosków kredytowych przez banki
 6. najczęstsze błędy popełniane przez przedsiębiorców w procesie ubiegania się o kredyt
 7. ocena ofert kredytowych
 8. negocjacja z bankami
 9. wpływ kryzysu finansowego na działalność banków i ich decyzje kredytowe
 10. wpływ kryzysu finansowego na decyzje przedsiębiorców w zakresie rozwoju ich firm.
Forma:

Wykład i ćwiczenia w grupach, dyskusja.

Nabyte umiejętności:

Uczestnicy uzyskają informacje dotyczące dostępności produktów bankowych skierowanych dla przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem produktów kredytowych. Poznają kryteria wyboru klienta przez banki oraz aspekty z działalności gospodarczej mające największy wpływ na podjecie decyzji kredytowej. Przekazane zostaną kryteria oceny wniosków kredytowych i omówione zostaną czynniki wpływające na cenę kredytu. Omówione zostaną najczęstsze powody odrzucenia wniosków kredytowych oraz najczęstsze błędy popełniane przez przedsiębiorców w procesie aplikowania kredytowego. Uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie wyboru najkorzystniejszych ofert kredytowych. Zostaną przeprowadzone ćwiczenia w grupach polegające na doborze konkretnej oferty bankowej dla konkretnego przedsiębiorstwa. Omówione zostaną skutki kryzysu finansowego w zakresie podejmowania decyzji kredytowych w bankach. W formie dyskusji omówiona zostanie tematyka podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwie w aspekcie sytuacji finansowej w Polsce.

Leasing w przedsiębiorstwie:

Treść:
 • rodzaje leasingu
 • zalety i wady produktów leasingowych
 • leasing czy kredyt
 • ocena ofert firm leasingowych?
 • Ograniczenia w ofertach leasingowych w aspekcie kryzysu finansowego
Forma:

Wykład, ćwiczenia w grupach

Nabyte umiejętności:

Uczestnicy poznają rodzaje dostępnych produktów leasingowych, dowiedzą się o zaletach i wadach wykorzystania tych produktów w firmie. W formie ćwiczeń zostanie przeprowadzona analiza porównawcza kredytu i leasingu oraz porównane zostaną oferty firm leasingowych ze szczególnym uwzględnieniem składników kosztowych ofert leasingowych.

Zastosowanie faktoringu w finansowaniu bieżącej działalności:

Treść:
 • istota faktoringu
 • faktoring a kredyt
 • ocena oferty faktorinowej
 • zalety faktoringu
 • wpływ kryzysu finansowego na decyzje firm faktoringowych
Forma:

Wykład, ćwiczenia

Nabyte umiejętności:

Uczestnicy poznają dokładnie istotę faktoringu, kiedy warto zastosować go w firmie, a kiedy bardziej opłacalny jest kredyt. Dowiedzą się jakie są zalety faktoringu. Nauczą się jak ocenić ofertę faktoringową, aby była ona opłacalna w finansowaniu transakcji. Uzyskają informację jakie są tendencje zmian w ofertach factoringowych w odniesieniu do sytuacji na rynku finansowym.

Fundusze

Treść:
1. Fundusze venture capital jako jedna z form pozyskania kapitału na rozwój przedsiębiorstwa.
 • istota funduszy venture capital
 • kryteria doboru projektów przez fundusze venture capiotal
2.Fundusze inwestycyjne
 • Istota funduszy inwestycyjnych
 • lokowanie kapitału firmowego w funduszach inwestycyjnych
 • bezpieczeństwo środków, dywersyfikacja ryzyka
Forma:

Wykład

Nabyte umiejętności:

Uczestnicy poznają zasady finansowania projektów venture capital, kryteria doboru projektów przez fundusze. Omówione zostaną fundusze inwestycyjne oraz kryteria doboru strategii inwestycyjnej dla danego inwestora, oraz znaczenie dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego.

Firmy doradcze i towarzystwa ubezpieczeniowe

Treść:
1. Znaczenie firm doradczych w procesie pozyskiwania finansowania:
 • zakres współpracy z firmami doradczymi
 • kryteria wyboru firmy doradczej
2. Współpraca przedsiębiorstwa z towarzystwami ubezpieczeniowymi
 • ubezpieczenia społeczne
 • ubezpieczenia majątkowe
 • ubezpieczenie należności
 • programy emerytalno-oszczędnościowe (lojalnościowe ) dla pracowników
Forma:

Wykład

Nabyte umiejętności:

Uczestnicy dowiedzą się dlaczego warto korzystać z obsługi firm doradczych, zwłaszcza przez małe i średnie firmy. Uzyskają informację jakimi kryteriami kierować się przy wyborze takiej firmy.
Przedstawiony zostanie zakres współpracy przedsiębiorstwa z instytucjami o charakterze ubezpieczeniowym , w tym także zostanie omówione zagadnienie jak inwestować w wartościowych i lojalnych pracowników z wykorzystaniem produktów ubezpieczeniowych.