vademecum dyrektora
Posted on / Książki i publikacje

Vademecum Dyrektora Finansowego

O książce

Zagadnienia omówione w książce stanowią główny fundament wiedzy niezbędnej w udanej karierze zawodowej dyrektora finansowego. Zostały tu scharakteryzowane takie zagadnienia jak: planowanie finansowe, rachunki efektywności inwestycji, finansowanie działalności gospodarczej, zarządzanie kapitałem obrotowym oraz sterowanie płynnością finansową, zarządzenie kosztami, strategiczna karta wyników, zarządzenie ryzykiem finansowym oraz restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstwa. Szczególną uwagę zwrócono również na podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania  finansami oraz znaczenie sprawozdawczości finansowej i jej analizy. Warto pokreślić, że każdy rozdział opracowania zawiera przykłady oraz zadania i testy do rozwiązania.Książka jest adresowana do osób zajmujących się zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa, takich jak dyrektorzy finansowi, główni księgowi, samodzielni księgowi. Może być również wykorzystywana przez  zarządy i właścicieli przedsiębiorstwa oraz studentów studiów ekonomicznych.

Informacje o autorze

Twórcy książki są wykładowcami uniwersyteckimi i akademickimi, aktywnie uczestniczą również w praktyce gospodarczej jako konsultanci rozwiązań ewidencyjno-księgowych. Od wielu lat prowadzą także kursy i seminaria doskonalące wiedzę służb księgowych. 1.  Dr hab. Prof. US Waldemar Gos – kierownik Katedry Teorii Rachunkowości Instytutu Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, 2. Dr Adam Adamczyk, 3. Waldemar Czachorowski, 4. Dr Sławomir Franek, 5. Dr Stanisław Hońko, 6. Dr Piotr Szczepankowski, Dr Piotr Szczypa.

Sprawdź informacje ekonomiczne na www.wzborcya.biz.
Autor: Praca zbiorowa pod redakcją Prof. Waldemara Gosa
ISBN: 978-83-925032-5-5
Liczba stron: 590
Typ okładki: twarda