zamkniecie2006
Posted on / Książki i publikacje

Zamknięcie roku 2006. CIT, PIT, VAT

Informacje o książce

Zadaniem książki jest przedstawienie podatnikom, będącym osobami prawnymi oraz fizycznymi, jak również spółkami i innymi jednostkami, które nie posiadają osobowości prawnej, sposobu rozliczenia podatków za 2006 r.

Książka zawiera kompleksowe rozwiązania podatkowe w kwestii rozliczenia rocznego. Opracowanie składa się z trzech części.

Pierwsza część omawia roczne rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Zostały w niej wyjaśnione kwestie związane z podmiotami zobowiązanymi do rocznego rozliczenia, sposobem kwalifikacji przychodów i kosztów, rozliczeniem tych przychodów i kosztów, odliczeniami od dochodu i podatku oraz przykład sporządzenia zeznania rocznego.
Omówiono w niej również kwestie:
dotyczące dokumentacji składanej razem z zeznaniem, w tym związane z obowiązkami rocznymi, jakie podatnicy muszą wypełnić jako płatnicy, pobierający zaliczki na podatek lub podatek zryczałtowany,
budzące największe wątpliwości w praktyce, związane z rozliczaniem różnic kursowych, należnościami wątpliwymi, nieściągalnymi i umorzonymi, momentem zarachowania przychodów i kosztów, odpisów amortyzacyjnych, odliczenia podatku zapłaconego za granicą, itp.

Druga część odnosi się do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, opodatkowanych na zasadach ogólnych oraz podatkiem liniowym, zarówno tych, którzy prowadzą księgi rachunkowe, jak również tych prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów. Uwagi odnoszące się do osób fizycznych dotyczą zatem przedsiębiorców.
Omówiono w niej również kwestie związane z:
poprawnym ustalaniem dochodu do opodatkowania,
obowiązkami wynikającymi z zamknięcia roku, nałożonymi na podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz płacących kartę podatkową.

Trzecia część dotyczy wybranych rozliczeń w podatku od towarów i usług. Z zakończeniem roku w podatku VAT wiąże się obowiązek dokonania korekty podatku odliczonego na podstawie proporcji. Ponadto omówiono wybrane zagadnienia budzące najwięcej wątpliwości w praktyce.

Walorem książki jest praktyczne ujęcie omawianego zagadnienia w sposób kompleksowy w zakresie obowiązków podatkowych podatnika. Książka zawiera kilkadziesiąt przykładów (w tym przykład rozliczenia rocznego podatników podatku od osób prawnych), co podkreśla jej praktyczny walor. W książce zamieszczono również szereg pism i interpretacji organów podatkowych, Ministerstwa Finansów oraz orzeczeń NSA i Sądu Najwyższego, w celu przedstawienia stanowiska fiskusa i orzecznictwa w omawianych obszarach.

Informacje o autorze

Marcin Pacyna – doradca podatkowy, prawnik, właściciel Kancelarii Prawno – Podatkowej, szkoleniowiec, wykładowca uniwersytecki, specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług, autor ponad 200 artykułów opublikowanych na łamach Gazety Prawnej, Gazety Podatkowej, Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych oraz Przeglądu Podatku Dochodowego.

Autor: Marcin Pacyna
ISBN: 83-920931-7-8
Liczba stron: 232
Typ okładki: Miękka