wyszuk
Posted on / Kursy i szkolenia

Wyszukiwanie informacji – wykorzystanie w przedsiębiorstwie

Informacje ogólne

Do kogo skierowane?

Moduł pozwoli osobom zainteresowanym analizą otoczenia przedsiębiorstwa na pozyskanie wiedzy o wyszukiwaniu, opracowaniu i praktycznym wykorzystaniu informacji przy podejmowaniu decyzji strategicznych i operacyjnych.
Założeniem zajęć jest przekazanie wiedzy o metodach wyszukiwania i opracowania informacji, aby ta stała się wiedzą. W szczególności przydatne osobom zajmującym się tworzeniem i budową konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa oraz zarządzaniem strategicznym.

Nabyta wiedza i umiejętności

Uczestnicy nauczą się:

 1. Znajomości metod i narzędzi wykorzystywanych w e-gospodarce,
 2. Formułowania zapytań wyszukiwawczych, tak aby odpowiadały na konkretne potrzeby informacyjne.
 3. Efektywnie korzystać z wyszukiwarek internetowych by zdobyć interesujące ich informacje,
 4. Pozyskiwać informacje wykorzystując narzędzia dostępne użytkownikom Internetu,
 5. Zdobędą wiedzę gdzie i w jakiej formie publikowane są oficjalne dane nt. różnorodnych zjawisk ekonomicznych,
 6. Na podstawie ogólnodostępnych informacji konstruować i przybliżać odpowiedzi na swoje nawet bardzo zindywidualizowane pytania,
 7. Rozpoznawać wiarygodne źródła, oceniać poprawność i aktualność danych

Wymagania wstępne

Zalecana jest znajomość podstawowej obsługi wyszukiwarek internetowych.

Plan zajęć

Określenie potrzeb informacyjnych, strategie wyszukiwania i heurystyki.
Typologia i podstawy wykorzystania źródeł w Internecie:

Treść:
 • Informacja publiczna: rządowa i pozarządowa
 • Informacja prawna
 • Informacja o konkurencji
 • Dane numeryczne

Podstawy prawne (m.in. ustawa o dostępie do informacji publicznej i zagadnienia praw autorskich przy wykorzystaniu danych i informacji).

Forma:

Wykład, ćwiczenia grupowe i indywidualne, zajęcia komputerowe.

Nabyte umiejętności:

Uczestnicy nabędą umiejętność budowania trafnych zapytań wyszukiwawczych określonych przez konkretne potrzeby informacyjne. Poznają źródła informacji publicznej, prywatnej, jawnej i nie jawnej. Przy wykorzystaniu różnych źródeł w Internecie nabędą wiedzę o formach prezentacji danych, informacji i wiedzy, aby w późniejszym procesie nauki korzystania z narzędzi internetowych umieli sprecyzować formę źródła, jego przydatność do swoich celów, pochodzenie i wiarygodność. Uczestnicy otrzymają przykładową listę każdego z typów źródeł.

Ogólne zasady wyszukiwania i monitorowania informacji w internecie

Treść:
 • Wyszukiwanie informacji z wykorzystaniem popularnych wyszukiwarek.
 • Bieżący monitoring informacji w wykorzystaniem RSS i programów monitorujących WWW.
 • Monitorowanie danych przy wykorzystaniu kalendarzy wydawniczych i newsletter-a.
Forma:

Wykład, ćwiczenia indywidualne i grupowe, zajęcia komputerowe.

Nabyte umiejętności:

Uczestnicy poznają zasady działania popularnych wyszukiwarek internetowych, zasady korzystania z funkcji zaawansowanego wyszukiwania wraz z mechanizmami pozwalającymi szybko i efektywnie znaleźć i wyselekcjonować informacje w Internecie. Otrzymają także listę najpopularniejszych wyszukiwarek internetowych: zagranicznych i polskich.
Pokazane zostaną także narzędzia bieżącego monitoringu informacji takie jak, kanały RSS czy Google Alert.

Otoczenie informacyjne dla przedsiębiorstwa:

Treść:
 • Podstawy analiz otoczenia: prawo, konkurencja, przetargi, dane liczbowe.
 • Specyfika danych statystycznych ze źródeł ogólnodostępnych.
 • Porównywalność danych i ich wiarygodność.
 • Polskie źródła danych.
 • Globalne źródła danych.
Forma:

Wykład i ćwiczenia

Nabyte umiejętności:

Uczestnicy poznają zasady i formę prezentacji danych w Internecie, ze szczególnym uwzględnieniem danych i informacji ekonomicznych oraz finansowych. Poznają ograniczenia i możliwości wynikające z metodologii przygotowywania i prezentacji danych statystycznych. Pokazane zostaną najpopularniejsze źródła danych zarówno międzynarodowych, jak i polskich wraz z komentarzem odnoszącym się do praktycznych aspektów wykorzystania zawartych tam informacji.