rcp

System Rejestracji i Kontroli Czasu Pracy

Kontrola Dostępu i Kontrola Czasu Pracy

System rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu można skonfigurować w oparciu o czytniki
kart bezkontaktowych, zamki do drzwi, czytniki odcisku palca. W sieci można połączyć do
250 różnych kontrolerów dostępu, System wymaga oprogramowania i doprowadzenia
instalacji bezpośrednio do kontrolerów (zasilanie 12v oraz RS485). Każdy czytnik posiada
własny numer identyfikacji. Wszystkie urządzenia łączą się w sieć poprzez konwerter
RS485/RS232 podłączony do komputera z zainstalowanym programem HTAGS 1.3.
Przykładowy schemat urządzeń połączonych w jedną sieć:

Zastosowanie:

Program HTAGS 1.3 jest przeznaczony do zbioru i przetwarzania informacji z urządzeń
kontroli dostępu, takich jak zamki, czytniki odcisku palca oraz czytniki kart bezkontaktowych
połączonych w jedną sieć, tworząc tym samym system kontroli. Taki system można stosować
jako kontrole czasu pracy lub dostępu do pomieszczeń w dużych i małych firmach.

Możliwości:

 1. Możliwość określenia dostępu do dowolnie wybranych pomieszczeń.
 2. Sprawdzenie bieżącego stanu pracowników na terenie zakładu.
 3. Otrzymanie dokładnej listy obecności poszczególnych pracowników.
 4. Otrzymanie bilansu obecności grup pracowników.
 5. Wydruk dokładnej statystyki pracy pracownika.
 6. Czas pracy.
 7. Czas obecności.
 8. Bilans czasu pracy.
 9. Godziny nadliczbowe (zatwierdzone przez pracodawcę).
 10. Nieobecności.
 11. Spóźnienia.