czytnik

Rodzaje kontrolerów z możliwością zastosowania w systemach RCP

Zamek kart ID TLP3600

Czytnik kart ID TC2110Czytnik odcisku palca FP2110
Rejestracja czasu pracy W większym lub mniejszym zakładzie zagadnienie rozliczania czasu pracy niesie za sobą wiele problemów. Bez odpowiedniego systemu komputerowego zadanie to wymaga uciążliwej pracy kilku osób. Trzeba wówczas stworzyć plan pracy i porównać z nim rzeczywisty czas pracy wynikający np. z kart zegarowych. A jeszcze pozostają do uwzględnienia spóźnienia oraz nieobecności, wyjścia służbowe i prywatne itp. Prawie nieuniknioną cechą ręcznego rozliczania czasu pracy są liczne błędy spowodowane dużą liczbą danych i dokumentów.

Komputerowy system RCP (Rejestracji Czasu Pracy) w dużym stopniu upraszcza wszystkie czynności a równocześnie spełnia wymogi przepisów o DOKUMENTACJI CZASU. Przy jego wykorzystaniu całą pracę z nimi związaną zajmować się może jedna osoba. Jednocześnie wykluczone są wszelkie niedokładności i pomyłki rachunkowe. W każdej chwili można prześledzić czas pracy danej osoby w dowolnym dniu, wprowadzić usprawiedliwienie nieobecności czy zmodyfikować plany pracy. Można też w dowolnym momencie skontrolować aktualny stan obecności w zakładzie, uwzględniając wyjścia służbowe, spóźnienia. Natychmiastowo dostępne są też wszelkie dane personalne pracowników. Wszystkie zestawienia można otrzymać zarówno na ekranie jak i w formie wydruków.

System RCP działa w oparciu o sieć złożoną z komputera (komputerów) oraz oprogramowania pozwalającego na wprowadzanie danych do systemu i wizualizację wyników pracy systemu. System może współpracować z systemem kontroli dostępu. Połączenie tych dwóch systemów daje pełną możliwość dowolnej konfiguracji odpowiedniej dla każdego użytkownika. System RCP może pracować w dwóch trybach. W trybie on-line system działa w oparciu o sterownik nadzorujący pracę czytników oraz innych elementów systemu. Po każdej rejestracji dokonywane jest jej odpowiednie przeliczenie i wysłanie zwrotnego komunikatu do czytnika. W trybie off-line rejestracje zapamiętywane są w czytnikach. Na polecenie wydane z konsoli następuje ich ściągnięcie oraz odpowiednie przetworzenie w konsoli.

Funkcje programu RCP

Program RCP realizuje szeroki wachlarz funkcji związanych z rozliczaniem czasu pracy. Wykorzystuje on informacje zawierające identyfikację pracownika oraz czas rozpoczęcia i zakończenia pracy.

Podstawowe funkcje to:

Baza Danych o Pracowniku:

 • przyjęcie/zwolnienie pracownika,
 • modyfikacja danych osobowych,
 • definiowanie działów przedsiębiorstwa i przypisanie ich poszczególnym pracownikom,
 • przydzielanie kart pracownikom.

Definiowanie planów pracy:

 • określenie początku i końca czasu pracy,
 • zaplanowanie dni roboczych, wolnych i świątecznych,
 • ograniczenie maksymalnego czasu pracy w konkretnych dniach,
 • zdefiniowanie warunków zaliczania nadgodzin,
 • tworzenie planów dla pracujących na zmiany na podstawie wcześniej zdefiniowanych planów pracy.

Rozliczenie Czasu Pracy realizuje następujące procedury:

 • sprawdzanie obecności w określonym dniu i czasie,
 • generowanie list pracowników obecnych , nieobecnych, spóźnionych itd.,
 • określenie okresu rozliczeniowego (np. od 20 marca do 20 kwietnia),
 • statystyki poszczególnych dni w/w okresu:
  • typ i powód nieobecności,
 • wejścia, wyjścia i ich statusy (służbowe, prywatne, normalne),
 • czas pracy i czas obecności,
 • statystyki zbiorczej pracownika dla danego okresu:
  – czas pracy,
  – czas obecności,
  – bilans czasu pracy,
  – ilość dni kalendarzowych, roboczych, wolnych i świątecznych,
  – nieobecności,
  – spóźnienia,
  – niezgodności,
  – nadgodziny typu I,
  – nadgodziny typu II,
 • korekta rejestracji,
 • karta czasu pracy,
 • roczna karta absencji (zwolnienia lekarskie, urlopy, nie obecności służbowe i inne),
 • eksport bilansów do Excela,
 • raporty (podgląd na monitorze i drukowanie).

Obsługa Czytnika realizuje import rejestracji z bazy danych potrzebnych do rozliczania czasu pracy.

Funkcje narzędziowe:

  • funkcje ogólnodostępne:
   • porządkowanie bazy danych,
   • kopiowanie danych,
   • archiwizacja,
 • funkcje administratora:
  – ustawianie praw dostępu do poszczególnych funkcji programu RCP,
  – zmiana roku,
  – przypisanie numerów systemowych kart,
  – funkcje serwisowe